Eurode Kerkrade

Kascommissie

De kascommissie onderzoekt, controleerd de financiële balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt tijdens de algemene leden vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Leden van de kascommissie:
Peggy Prevos
Bianca Weegels

Voor deze commissie hebben zich twee dames aangemeld die deel uitmaken van de Kerkraadse ondernemerswereld en die goed op de hoogte zijn van financiële bedrijfsvoering.